Ma 2020. december 04., péntek, Borbála és Barbara napja van. Holnap Vilma napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Címzetes Főjegyzőjétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 82/462-459.

                                                                                              _____ sz. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

A költségvetési szervek 2011. évi ellenőrzési tervéről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

             2010. november 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92. § (3) bekezdés előírása alapján a helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés útján biztosítja. A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat ellenőrzése keretében gondoskodni kell a költségvetési szervek felügyeleti és az intézményvezetői hatáskörbe tartozó belső ellenőrzéséről is.

Az éves ellenőrzési tervet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet 21. § előírásai szerint kell elkészíteni. Az éves ellenőrzési terv a Pénzügyminisztérium útmutatója alapján került összeállításra. Az Önkormányzat éves ellenőrzési terve tartalmazza a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési tervét, a költségvetési szervek felügyeleti, valamint az intézményvezetői hatáskörbe tartozó belső ellenőrzési tervét, továbbá a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények belső ellenőrzési tervét.

A korábbi évek ellenőrzési gyakorlatának megfelelően a képviselő-testület bizottságai az intézmények felügyeleti ellenőrzésében igény szerint részt vehetnek.

 

Barcs, 2010. október 28.

                                                                                              Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                          címzetes főjegyző        

 

 

 

Határozati javaslat:

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett 2011. évi ellenőrzési tervet és elrendeli annak végrehajtását.

 

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

2./ Barcs Város Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi, Gazdasági és Integrációs Bizottságot, hogy 1-1 fő biztosításával 2011. évben vegyen részt az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzésében.

Felelős: Szakos Gábor Pénzügyi, Gazdasági és Integrációs Bizottság elnöke

Határidő: értelem szerint

3./ A szakbizottságok 1-1 fővel - nem kötelező jelleggel - részt vehetnek az ellenőrzésben. A szakbizottságok elnökeit meg kell kérdezni, hogy részt kívánnak-e venni az adott ellenőrzésben.

Felelős: a bizottságok elnökei

Határidő: értelem szerint

 

Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

A 2011. Évi Ellenőrzési Terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

 

 

 

 

 

Megnevezés

 

Átlagos munkanapok száma / fő

 

Létszám (fő) *

Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)

Naptári napok száma

           365

1

365

Kieső munkaidő

148

1

148

Ebből: pihenőnap, munkaszüneti nap

105

1

105

Fizetett ünnepek

5

1

5

Fizetett szabadság

38

1

38

Átlagos betegszabadság

0

0

0

Nettó munkaidő

217

1

217

Tervezett ellenőrzések végrehajtása (82,5%)

175

1

175

Belső szakértői (tanácsadói) tevékenység (4,6%)

5%)

10

___

1

10

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb. (3,7%)

8

1

8

Képzés (4,6%)

10

1

10

Soron kívüli ellenőrzés (4,6%)

10

1

10

Összes tevékenység kapacitásigénye

217

2

434

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:

213

2

426

Tartalékidő

   4

2

8

Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele

213_

1

213

*/ A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények

 

AZ Éves Ellenőrzési Terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

 

 

 

Megnevezés

Átlagos munkanapok száma /fő

Létszám (fő)*

Ellenőri napok száma összesen   (Átlagos munkanapok száma × Létszám)

Naptári napok száma

365

1

365

Kieső munkaidő

152

1

152

Ebből: pihenőnap, munkaszüneti nap

105

1

105

Fizetett ünnepek

5

1

5

Fizetett szabadság (átlagos)

32

1

32

Átlagos betegszabadság

10

1

10

Nettó munkaidő

213

1

213

Tervezett ellenőrzések végrehajtása (82%)

175

1

175

Tanácsadói tevékenység (5%)

 

 

 

5%)

11

 

1

11

Egyéb tevékenység kapacitásigénye (5%)

11

1

11

Képzés (3%)

6

1

6

Soron kívüli ellenőrzés (5%)

10

1

10

Összes tevékenység kapacitásigénye

213

1

213

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:

192

1

192

Tartalékidő

21

1

21

Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele

 

 

 

Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)

 

 

 

 

 

*/ A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

 

 

 

 

 

Ellenőrzési cél, az ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

1. A helyi adóbevételek alakulása, a kintlévőségek és azok beszedésére tett intézkedések hatékonysága;

    Stratégiai ellenőrzési terv 2009-2012.

2. A Barcstex Kft-nél a gazdálkodás szabályszerűségének és az önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzése;

   Stratégiai ellenőrzési terv 2009-2012.

3. A Barcsi Hivatásos Tűzoltóság átfogó pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzése;

   Stratégiai ellenőrzési célok által meghatározott kockázatértékelés alapján, 2010. szeptember 21.

4. A Polgármesteri Hivatalban a tárgyi eszközök számviteli nyilvántartásának és az ingatlanvagyon-kataszter

   ellenőrzése; Kockázatértékelés alapján, 2010. szeptember 21.

5. A Járóbetegellátó Intézmények átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzése;

   Stratégiai ellenőrzési célok által meghatározott kockázatértékelés alapján, 2010. szeptember 21.

6. A Szociális Központ utóellenőrzése; az intézmény 2009. november 25-i intézkedési terve alapján,

7. A költségvetési intézmények vezetői felelősségi körébe tartozó belső ellenőrzése;

   Stratégiai ellenőrzési célok által meghatározott kockázatértékelés alapján, 2010. szeptember 21.

 

8. BNI belső ellenőrzései; Kockázatelemzés a 2011. évi belső ellenőrzési munkatervhez 2010. szeptember 8.

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzendő költségvetési intézmények, belső szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)

Azonosított kockázati

tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa (**)

Az ellenőrzés ütemezése (***)

Erőforrás szükségletek (****)

Polgármesteri hivatal:

1. A helyi adóbevételek alakulása, a kintlévőségek és azok beszedésére tett intézkedések hatékonysága

Ellenőrzés célja: a helyi adóbevételek alakulásának ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya:

A helyi adóbevételek kivetése, beszedése és a hátralékok alakulása

Ellenőrizendő időszak: 2009-2010. évek

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, interjú

 • A folyamat szabályozottsága, a feladatok összetettsége,
 • Jogszabályváltozások,
 • A folyamat költségvetésre gyakorolt hatása

 

Rendszerellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés végrehajtása: 2011. január 3-tól február18-ig

 

Jelentés:

2011. február 18.

 

 

Ellenőri nap: 70

(1 vizsgálatvezető,

1 ellenőr)

2. A Barcstex Kft-nél a gazdálkodás szabályszerűségének és az önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzése

Ellenőrzés célja: érvényesülnek-e a szabályszerű gazdálkodás feltételei, tekintettel a támogatások felhasználására

Ellenőrzés tárgya: a támogatások felhasználásának szabályszerűsége Ellenőrizendő időszak: 2009-2010. évek

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, mintavételes ellenőrzés, interjú

 • A folyamatok szabályozottsága összetettsége;
 • Jogszabályváltozások

Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzés végrehajtása: 2011. február 21-től március 25-ig

 

Jelentés:

2011. március 25.

 

Ellenőri nap: 58

(1 vizsgálatvezető,

1 ellenőr)

3. A Barcsi Hivatásos Tűzoltóság átfogó pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése

Ellenőrzés célja: a működés szabályozottságának biztosítása, a pénzügyi egyensúlyi helyzet értékelése;

Ellenőrzés tárgya: az intézmény szabályozottsága és a gazdálkodási folyamatok összhangjának vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2008-2010. évek

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés, interjú

 • A folyamatok szabályozottsága;
 • A folyamatok költségvetésre gyakorolt hatása,
 • Korábbi hibák, hiányosságok

 

Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés

2011. március 29-től május 20-ig

 

Jelentés: 2011. május 20.

Ellenőri nap: 74 (1 vizsgálatvezető,

1 ellenőr)

4. A Polgármesteri Hivatalban a tárgyi eszközök számviteli nyilvántartásának és az ingatlanvagyon-kataszter ellenőrzése

 

Ellenőrzés célja: a számviteli nyilvántartások adatainak összehasonlítása, egyezősége az ingatlanvagyon-kataszterrel

Ellenőrzés tárgya: a nyilvántartások egyezőségének biztosítása

Ellenőrizendő időszak: 2010. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, interjú

 • A folyamatok szabályozottsága;
 • A korábbi hibák, hiányosságok;
 • Személyi feltételek

Rendszerellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés

2011. június 2-től, július 15-ig

 

Jelentés: 2011. július 15.

Ellenőri nap: 72

(1 vizsgálatvezető,

1 ellenőr)

5. A Járóbetegellátó Intézmények átfogó pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése;

 

Ellenőrzés célja: a működés szabályozottságának biztosítása, a pénzügyi egyensúlyi helyzet értékelése

Ellenőrzés tárgya: az intézmény szabályozottsága és a gazdálkodási folyamatok összhangjának vizsgálata

Ellenőrizendő időszak: 2008-2009-2010. évek

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, mintavételes ellenőrzés, interjú

 • Jogszabályváltozások,
 • A folyamatok szabályozottsága, összetettsége,
 • A folyamatok költségvetésre gyakorolt hatása

 

Szabályszerűségi, pénzügyi és teljesítmény ellenőrzés

Ellenőrzés végrehajtása: 2011. szeptember 1-től október 31-ig

 

Jelentés:

2011. október 31.

 

 

Ellenőri nap: 86

(1 vizsgálatvezető,

1 ellenőr)

6. A Szociális Központ utóellenőrzése

Ellenőrzés célja: érvényesülnek-e a jogszabályi előírások;

Ellenőrzés tárgya: Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése

Ellenőrizendő időszak: 2010. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, mintavételes ellenőrzés, interjú

 • A folyamatok szabályozottsága;
 • A folyamatok költségvetésre gyakorolt hatása,
 • A korábbi hibák, hiányosságok;
 • Jogszabályváltozások

 

Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés végrehajtása: 2011. november 2-től november 11-ig

 

Jelentés:

2011. november 11.

 

 

Ellenőri nap: 16

(1 vizsgálatvezető,

1 ellenőr)

7. A költségvetési intézmények vezetői felelősségi körébe tartozó belső ellenőrzések:

7/1. Városgazdálkodási Igazgatóság:

A gépjármű-üzemeltetés gazdaságosságának, hatékonyságának vizsgálata

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés célja: adott költségráfordítás mellett elvégzett munkák értékének alakulása

Ellenőrzés tárgya: A gépjármű-üzemeltetés költségeinek alakulása

Ellenőrizendő időszak: 2010. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés

 

 

 

 

 

 

 • A folyamatok szabályozottsága, összetettsége;
 • A folyamatok költségvetésre gyakorolt hatása,
 • A korábbi hibák, hiányosságok;

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesítmény ellenőrzés

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés végrehajtása: 2011. november 14-től november 24-ig

 

 

 

 

 

 

Ellenőri nap: 18 (1 vizsgálatvezető,

1 ellenőr)

 

7/2. Művelődési Központ: A FEUVE szabályzat és annak működtetése

Ellenőrzés célja: érvényesülnek-e a jogszabályi előírások a működés folyamatában;

Ellenőrzés tárgya: A belső kontrolltevékenységek működése, különös tekintettel a FEUVE működtetésére

Ellenőrizendő időszak: 2010. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés

 • A folyamatok szabályozottsága, összetettsége,
 • A folyamatok költségvetésre gyakorolt hatása,
 • A korábbi hibák, hiányosságok,
 • Jogszabályváltozások

Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés végrehajtása: 2011. november 25-től december 6-ig

Ellenőri nap: 16 (1 vizsgálatvezető,

1 ellenőr)

 

7/3. Szivárvány EGYMI: a normatív hozzájárulások igénylése és elszámolása, az informatikai normatívákat is beleértve, valamint a pályázati pénzeszközök nyilvántartása és elszámolása

Ellenőrzés célja: érvényesülnek-e a jogszabályi előírások az elszámolások kapcsán Ellenőrzés tárgya: a normatív hozzájárulások ás pályázati pénzeszközök felhasználása;

Ellenőrizendő időszak: 2010-2011. évek

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés

 • A folyamatok költségvetésre gyakorolt hatása,
 • A folyamatok szabályozottsága, összetettsége;
 • A korábbi hibák, hiányosságok;
 • Jogszabályváltozások

Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés végrehajtása: 2011. december 7-től december 16-ig

Ellenőri nap: 16 (1 vizsgálatvezető,

1 ellenőr)

 

BNI belső ellenőrzései:

 

1. A 2010. évi normatíva elszámolás ellenőrzése

valamennyi intézményegységben

 

 

 

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézményi adatok megalapozottak, pontosak-e.

Ellenőrzés tárgya: A normatíva igénybevételét megalapozó intézményi adatszolgáltatás ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 2010. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok, nyilvántartások tételes vizsgálata

 

 • Oktatási dokumentumok szabályszerű vezetésének hiánya
 • Határozatok, nyilatkozatok, igazolások hiánya.
 • Pontatlan adatszolgáltatás

Szabályszerűségi,

pénzügyi ellenőrzés

2011. január

Jelentés:

2011. február 15.

21 munkanap

(1 fő)

2. Üzemanyag elszámolás ellenőrzése

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a gépjárművek üzemeltetése a jogszabályi előírásoknak, belső szabályzatok előírásainak megfelel-e.

Ellenőrzés tárgya: A gépjárművek igénylésének, engedélyezésének, az elszámolás szabályosságának ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 2011. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok, nyilvántartások tételes vizsgálata

 • Engedélyező aláírásának hiánya.
 • Menetlevelek nem szabályszerű vezetése.
 • Elszámolási határidő be nem tartása.

Szabályszerűségi,

pénzügyi ellenőrzés

2011. febr-ápr-jun-aug-okt-dec.

Jelentés:

2011. febr-ápr-jun-aug-okt-dec. ellenőrzést követő 3 napon belül

6 x 3nap= 18 munkanap

(1 fő)

3. Pénztár ellenőrzés

Gimnázium

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a pénztár és a pénzkezelés szabályszerűen működik-e.

Az ellenőrzés tárgya: A házi pénztár és a pénzkezelés vizsgálata

Ellenőrizendő időszak: 2011. év

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (rovancs)

 • Bizonylatok alaki, tartalmi megfelelősége.
 • Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, a szakmai teljesítés igazolása.
 • Pénzfelvételre való jogosultság

Szabályszerűségi,

pénzügyi ellenőrzés

2011. I-II-III. negyedév, november hó

Jelentés:

ellenőrzést követő 5 napon belül

4 x 4 nap= 16 munkanap

(1 fő)

4. Térítési díj ellenőrzés

valamennyi intézményegységben

Ellenőrzés célja: Az intézményegységekben a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása, beszedése és nyilvántartása a jogszabálynak megfelel-e.

Ellenőrzés tárgya: a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása, beszedése és nyilvántartása

Ellenőrizendő időszak: 2011. év

Ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások tételes vizsgálata

 • A térítési díjak időbeni beszedése, feladása, a hátralékok nyilvántartása, behajtására tett intézkedések
 • Kedvezményre jogosító határozatok, nyilatkozatok megléte, érvényessége

Szabályszerűségi,

pénzügyi ellenőrzés

2011. jan-dec.

Jelentés:

Minden negyedévet követő hó 15-ig

12x 3nap=36 munkanap

(1 fő)

5. Az Oktatási statisztika ellenőrzése

valamennyi intézményegységben

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a normatív hozzájárulásokat megalapozó létszámadatok pontosak-e.

Ellenőrzés tárgya: A tanulói létszámadatok ellenőrzése

Ellenőrizendő időszak: 2011. szeptember–október

Ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások tételes vizsgálata

 • Létszámadatok számítása
 • A statisztika jelentések
 • Igazolások, határozatok, nyilatkozatok hiánya
 • Oktatási nyilvántartások megfelelő vezetésének hiánya

Szabályszerűségi ellenőrzés

2011. szept-okt.

Jelentés:

2011. október 30.

32 munkanap

(1 fő)

6. Az élelmezés ellenőrzése a

Gimnáziumban

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az egy főre jutó norma biztosítja–e a korcsoportok tápanyag szükségletét

Ellenőrzés tárgya: az élelmezési tevékenység vizsgálata

Ellenőrizendő időszak:

2011. február, március, szeptember, október

Ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások tételes vizsgálata

 • Napi anyagkiszabat helyessége (normakönyvhöz viszonyított mennyiség), a létszámadatok pontossága
 • Bevételezés, kiadás, visszavételezés, elszámolásának helyessége

Szabályszerűségi,

pénzügyi ellenőrzés

2011. április

2011. november

Jelentés:

Ellenőrzést követő 5 napon belül

20 munkanap

(1 fő)

7. Túlóra elszámolás ellenőrzése

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a pedagógus túlórák elszámolása szabályosan történt-e

Ellenőrzés tárgya: A pedagógus túlórák elszámolása

Ellenőrizendő időszak: 2011. év

Ellenőrzés módszerei: Naplók, helyettesítési naplók, pedagógusok által vezetett kimutatások tételes vizsgálata

 • Naplók, helyettesítési naplók, pedagógusok által vezetett kimutatások egyezősége

Szabályszerűségi ellenőrzés

Kéthavonta

Jelentés:

A vizsgálatot követő 3 napon belül

12 munkanap

(1 fő)

8. Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezése, hasznosításának

ellenőrzése valamennyi intézményegységben

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a selejtezés, hasznosítás lebonyolítása a szabályozásnak megfelelően történt-e

Ellenőrzés tárgya: Tárgyi eszközök

Ellenőrizendő időszak: 2011. év

Ellenőrzés módszerei: A selejtezési jegyzőkönyvek, a selejtezést, hasznosítást alátámasztó egyéb dokumentumok vizsgálata

 

 • A selejtezés, hasznosítás jogossága.
 • A selejtezési jegyzőkönyvek szabályszerűsége.

Szabályszerűségi ellenőrzés

Selejtezési ütemterv szerint.

Jelentés: a selejtezés befejezését követő 7. nap

15 munkanap

(1 fő)

9. Leltározás ellenőrzése

valamennyi intézményegységben

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a leltározás a szabályozásnak megfelelően történt-e

Ellenőrzés tárgya: Intézményi vagyon nyilvántartásának ellenőrzése

Ellenőrizendő időszak:

2011. év

Ellenőrzés módszerei: A leltározási bizonylatok tételes vizsgálata

 • A leltározás bizonylatainak alaki, tartalmi szabályszerűsége, a javítások helyessége
 • A leltári eltérések (többlet-hiány) kimutatásának szabályszerűsége.

Szabályszerűségi ellenőrzés

Leltározási ütemterv szerint

Jelentés: a leltározás befejezését követő 10. nap

22 munkanap

(1 fő)

 

 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

 

Barcs, 2010. október 15.

 

 

 

 

A költségvetési szervek 2011. évi ellenőrzési tervéről szóló előterjesztés Határozati javaslata 2./ pontjának módosítása

 

A Határozati javaslat 2./ pontja helyébe az alábbi 2./ pont lép:

2./ Barcs Város Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi, Gazdasági és Integrációs Bizottságot, hogy a 2011. évben lehetőség szerint 1-1 fővel vegyen részt az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzésében.

Felelős: Szakos Gábor Pénzügyi, Gazdasági és Integrációs Bizottság elnöke

Határidő: értelem szerint

Barcs, 2010. november 10.

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                           címzetes főjegyző