Ma 2021. március 08., hétfő, Zoltán napja van. Holnap Franciska és Fanni napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Címzetes f ő j e g y z ő j é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 463 081.

                                                                                                              ….. . sz. napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S

a településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztására

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. november 18-i ülésére.

Barcs Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2007.(III.30.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 44. § (1) bekezdése szerint Drávaszentes és Somogytarnóca városrészeken településrészi önkormányzat működik.

A településrészi önkormányzat tagjainak mandátuma a települési képviselő-testület megbízatásának lejártával egyidejűleg megszűnik.

A településrészi önkormányzat működési rendjéről, feladat- és hatásköréről, valamint gazdálkodásáról szóló 14/1995.(V.26.) számú rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a településrészi önkormányzat tagjainak száma 3 fő.

A részönkormányzatok vezetői a településrészeken megválasztott képviselők, a további két tagot pedig a településrészen lakó választópolgárok közül kell megválasztani.

Megválasztásukra Barcs Város Önkormányzatának képviselő-testülete jogosult a településrészi gyűlések jelölései alapján.

Fent hivatkozott rendelet részletesen meghatározza a tagok jelölésének szabályait.

Erre való figyelemmel mindkét városrészen - Drávaszentesen november 4-én, Somogytarnócán november 5-én - településrészi jelölőgyűlésre került sor.

Jelölt az a két személy, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az azonos szavazatot elért személyek valamennyien jelöltek.

Jelölőgyűlések eredménye:

Drávaszentes:

A településrészi gyűlésen jelen volt 81 fő választópolgár, 81 fő szavazott. A választópolgárok 5 főt javasoltak a szavazólapra felvenni. Mind az 5 fő megkapta a jelenlévő választópolgárok 1/3-ának "igen" szavazatát, így felkerültek a szavazólapra.

Ezt követően a választópolgárok titkos szavazással az alábbiak szerint 4 főt jelöltek:

                       Légrádi Frigyesné       52 szavazat,

                       Perger József               33 szavazat,

                       Rauth László               33 szavazat,

                     Simon Péter                 33 szavazat.

Somogytarnóca:

A településrészi gyűlésen jelen volt 39 választópolgár, 39 fő szavazott. A választópolgárok 3 főt javasoltak a szavazólapra felvenni. Mindegyikük megkapta a jelenlévő választópolgárok 1/3-ának "igen" szavazatát, így felkerültek a szavazólapra.

- 2 -

Ezt követően a választópolgárok titkos szavazással az alábbiak szerint 2 főt jelöltek:

                       Presingné Farkas Irma                         23 szavazat,

                       Juhász László                                           21 szavazat.

A fenti rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében a jelöltek közül a képviselő-testület nyílt szavazással választja meg a településrészi önkormányzatok tagjait a települési képviselő-testület megbízatásának idejére.

A jelöltek hozzájárultak nyilvános ülésen történő megválasztásukhoz.

Az SZMSZ 23. § (4) bekezdése alapján a személyekre vonatkozó szavazást külön-külön személyenként kell megtartani.

Az (5) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási ügyekben, ha a határozati javaslatban több személy szerepel, akkor a Képviselő-testület lépcsőzetes szavazással dönt, ami úgy történik, hogy az egyes szavazási fordulókban a legkevesebb szavazatot kapott személy kiesik.

A képviselőknek fordulónként egy szavazatra van lehetőségük, azonban a korábbi forduló(k)ban leadott szavazatuk tartalmától (igen, nem vagy tartózkodás) a későbbi forduló(k)ban eltérhetnek.

Amennyiben valamelyik fordulóban az egyik személy a határozat elfogadásához szükséges számú szavazatot (7 szavazat) megkapja, akkor azt elfogadottnak kell tekinteni.

Ennek hiányában annyi szavazási fordulót kell tartani, amennyi személy szerepel a határozati javaslatban.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottak alapján, a fenti szavazási eljárással hozza meg döntését.

Barcs, 2010. november 8.

                                                                         Balázsné dr. Vástyán Krisztina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

1./ A képviselő-testület a 14/1995.(V.26.) sz. rendelet 4. § (6) bekezdésében biztosított

     jogkörében eljárva a

Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tagjának

 

                                                  Légrádi Frigyesnét,

 

valamint: 1. alternatíva:         Perger Józsefet,

 

                 2. alternatíva:           Rauth Lászlót,

 

                 3. alternatíva:           Simon Pétert             megválasztja.

 

2./ A képviselő-testület a 14/1995.(V.26.) sz. rendelet 4. § (6) bekezdésében biztosított

     jogkörében eljárva a

Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tagjának

 

                                                    Presingné Farkas Irmát,

 

                                                    Juhász Lászlót                                  megválasztja.

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina jegyző a határozat közléséért

Határidő: 2010. november 30.