Ma 2021. február 24., szerda, Mátyás napja van. Holnap Géza napja lesz.

Barcs város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62 Telefon: 82/462-459

 

 

                                                                                              ………….számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Fenntartói hozzájárulás a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programja módosításának előkészítéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. október 29-i rendkívüli ülésére

 

A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója kéri a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását a pedagógiai program módosításának előkészítéséhez.

A közoktatási törvény módosításáról szóló 2010.évi LXXI. Törvény 5.§ (2) bekezdése értelmében a 2010/2011. tanév második felétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni a tanulók teljesítményét a második év végétől, egyidejűleg bevezetve az általános iskolák második – negyedik évfolyamán. A jelenleg hatályos szabályozás szerint továbbra is megmarad az írásbeli értékelés az általános iskolákban az első évfolyamon és a második év félévkor. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény, mely 2010. szeptember 1-jén lépett hatályba, 5. § (2) bekezdésében előírja:

„Azok az iskolák, amelyek a Kt. - e törvény 2. §-ával megállapított - 70. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, 2010. december 31-ig áttekintik pedagógiai programjukat és - ha e törvény hatálybalépéstől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez - a szükséges változtatásokat átvezetik. Azok az iskolák, melyek az általános iskola 2-4. évfolyamán a szöveges minősítést, értékelést alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi tantervükbe 2010. december 31-ig építik be.”

A pedagógia program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó, a törvényben foglalt általános rendelkezéstől való eltérés azt jelenti, hogy nem kell a módosítást közoktatási szakértővel véleményeztetni, illetve a felmenő rendszerben történő bevezetés sem kötelező.

Mivel a tanulók értékelése így egyszerűbbé, átláthatóbbá válik, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára szíveskedjék hozzájárulását megadni a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez.

 

Barcs, 2010. október 26.

 

                                                                                  Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére - melyben a 2010/2011. tanév második felétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni a tanulók teljesítményét a második év végétől, egyidejűleg bevezetve az általános iskolák második – negyedik évfolyamán - hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

            Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. október 26.

                                                                                  Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző