Ma 2020. július 13., hétfő, Jenő napja van. Holnap Örs és Stella napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

                                                                                                                                 …….. sz. napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

Önkormányzati bérlakás elidegenítésre való kijelölésről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. október 21-i ülésére

Jankovics József Barcs, Köztársaság u. 25. IV/10. sz. alatti lakos kérelmet nyújtott be, hogy a fenti című, 1995-óta édesanyja nevére kiutalt önkormányzati bérlakást meg kívánja vásárolni.

A lakás 1+2 fél szobás, komfortos komfortfokozatú. Lakbértartozás nincs.

A lakás forgalmi értéke 4.500.000 Ft.

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 49. § (1) bek. d) pontja alapján bérlő (édesanyja) hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát elővásárlási jog illeti meg. Édesanyja hozzájárulása az előterjesztés mellékletét képezi.

A 24/2009. (VIII.4.) sz. önkormányzati rendelet 3. § (2) bek. szerint, elővásárlási jog jogosultjaként a vételár 30%-nak megfelelő engedményt részére biztosítja. Engedménnyel csökkentett vételár 3.150.000 Ft.

 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el!

 

 

Barcs, 2010. október 18.

 

 

 

 

                                                                                                          Karvalics Ottó

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Köztársaság u. 25. IV/10. sz. alatti 1813/A/11 hrsz-ú 1+2 fél szobás, komfortos önkormányzati bérlakást 4.500.000 Ft forgalmi értéken, 3.150.000 Ft vételárral értékesítésre kijelölte.

Utasította a polgármestert a határozat közlésére az elővásárlási jog jogosultjával.

 

 

 

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        2010. október 29. a kifüggesztésre és közlésre,

                        majd értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2010. október 18.

 

                                                                                              Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                          Címzetes főjegyző