Ma 2021. április 20., kedd, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Az Egyesületről

A BARCS és TÉRSÉGE VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy a térség vállalkozóit, vállalkozásait egységbe tömörítse.

Bővebben...

-környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem

szociális gondoskodás, szolgáltatások díjai, közművelődés, egészségügyi ellátás, tömegsport

A Barcsi Diabetes Egyesület 1996. november 14-én alakult, 2000 óta közhasznú szervezetként működik és a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségéhez tartozik.

Bővebben...

-foglalkoztatás, állatttartás, mezőgazdasággal kapcsolatos témák

2001. november 23-án alakult civilszervezet, pártoktól független, pártbefolyástól mentes környezetvédő szervezet.

Bővebben...

A Barcsi Mentő Alapítványt a Mentőállomás kollektívája hozta létre 2001-ben azzal a céllal, hogy körzetünkben a mentést, sürgősségi betegellátást- és szállítást minél magasabb szakmai színvonalon biztosítsa az OMSZ Barcsi Mentőállomásán keresztül, továbbá bővítse, szélesítse a lakosság elsősegélynyújtó-ismereteit.

Bővebben...

A Nőegylet a város egésze érdekében végzi munkáját kisebb-nagyobb sikerrel. Programjainkat közösen állítjuk össze, és végrehajtásukhoz igényelünk, kapunk segítséget. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint két alkalommal az árvízkárosultak megsegítésére szervezett gyűjtési akciónk nagy sikere.

Bővebben...

-lakosságot érintő valamennyi kérdés

-lakosságot érintő valamennyi kérdés

Az Egyesület 1998. június 10-én alakult, bírósági végzés alapján kezdte meg tevékenységét.

1999. február 9-én a Soros Alapítványtól 500.000 Ft-ot nyertübk pályázatuk során és 248 gyermeknek egy éven át tejet és péksüteményt tudtunk biztosítani reggeli táplálkozásukhoz a barcsi Általános Iskolákban.

Bővebben...

2004. október 6-án alakult a Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület. Egy maroknyi csoport kezdett egyre többet foglalkozni a gondolattal, hogy szükség lenne egy ilyen szervezetre Barcson is.

Bővebben...

-kultúra, közművelődés

-oktatás

-sport

-városfejlesztés, rendezés

-környezet és természetvédelem

szociális gondoskodás, egészségügyi ellátás, közoktatás, közművelődés, tömegsport

városfejlesztés, szociálpolitika, kultúra

szociális gondoskodás

közművelődés

egészségügyi ellátás

tömegsport

-szociális gondoskodás, közművelődés, egészségügyi ellátás, tömegsport

-lakosságot érintő valamennyi ügyben

- Az egyesület közreműködik Barcs város és környéke történetének és hagyományainak felkutatásában, a hagyományőrzés rendszereinek kialakításában, az identitástudat erősítésében.

Bővebben...

-környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem

-munkaügy

-kultúra

-oktatás

-kötművelődés

-szociális gondoskodás, közűvelődés, egészségügyi ellátás, tömegsport

-egészségügyi ellátás

-szociális gondoskodás

A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete önálló jogi személyként működik (lsd. Alapszabály 5. cikkely). Kiemelt közhasznú szervezet. Feladatainak ellátása során együttműködik az állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi, humanitárius és gazdasági szerveződésekkel, az egyházakkal, vallási közösségekkel és a segítségnyújtásra kész magánszemélyekkel.

Bővebben...

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Barcsi körzeti csoportja 1996. július 12-én alakult meg 60 fővel, mára ez a létszám 300 fölé emelkedett.
Célunk, hogy sérült társainknak segítséget biztosítsunk az élet minden területén.

Bővebben...

-szociális gondoskodás

-egészségügyi ellátás

-közoktatás

-közművelődés

-sport

A szövetség kiemelten közhasznú szervezetként működik. Politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat.
A helyi szervezet 1999. április 26-án alakult Barcson.
Vezetője Egervári Fülöpné.

Bővebben...

Egyesületünk 2003.01.17.-én tartotta első, alakuló ülését 12 alapító tag jelenlétében.
Taglétszámunk ma 33 tenni akaró helybéli lakos (a lakosság 5 %-a). Politikától független szervezet vagyunk.
Az egyesület célja a helyi közösségek fejlesztése a település és a régió hagyományos értéke, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend - az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése.

Bővebben...

szociális gondoskodás

nyugdíjas közművelődés

egészségügyi ellátás

szolgáltatások díjai

-verseny és tömegsport, testnevelés 

-egészségügyi ellátás

-szociális gondoskodás

A Városi Nyugdíjasklub 1980. január 1-jén alakult 6 fővel, és mára már 136 fős tagságunk van.

Büszkeségünk az 1990-ben megalakult nyugdíjas vegyes kórus, amely 30 főből állt, vezetője Rajbárné Bellai Gyöngyi.

Bővebben...