Ma 2024. július 21., vasárnap, Dániel és Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

deak logo

Barcsi Általános Iskola Deák Ferenc Tagiskolája

"Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ,
Teveled is ékes!"
/Tóth Árpád/


Címünk: 7570 Barcs, Kossuth Lajos utca 2.
Tel. / Fax: 06-82-463-195
OM azonosító: 033959
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt. Szeretnénk bemutatni Önnek a Deák Ferenc Általános Iskolát.

Intézményünk a város legrégibb általános iskolája, amelyben jelenleg is közel 500 gyermek tanul. Három épülettömbben helyezkedik el, nagy udvarral körülvéve. Tantermeink rendelkeznek mindazokkal a feltételekkel, melyek a színvonalas és korszerű oktató-nevelő munkához szükségesek. A tantestület viszonylag állandó összetételű, szakmailag és emberileg együttműködni tudó nevelőkből áll.

Munkánk alapja intézményünk Pedagógiai Programja, amelynek megfogalmazásakor figyelembevettük az új évszázad emberével szemben támasztott követelményeket, a szülők, a tanulók elgondolásait, a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervben megfogalmazottakat, feltételeinket, adottságainkat.

Nagy hangsúly fektetünk a tanulók egészséges életmódjának formálására, környezetvédelem és környezettudatos magatartás kialakítására, a nyelvtanulás, a matematika, a számítástechnika (informatika) oktatására, sportolási lehetőségek biztosítására.

Szaktantermeink a mindennapi munkát és a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Szaktantermeink: nyelvi termek, fizika, kémia szaktanterem, korszerű számítástechnika terem széles sávú internet hozzáféréssel, képesség kibontakoztató terem, könyvtár, gyakorlókert, tankonyha, tornaszoba, sportcsarnok, sportpályák, játszó udvar.

A Deák Ferenc Általános Iskola céljainak megvalósításához a következőket kínálja:
Angol és német idegen nyelvi ismeretek oktatását első osztálytól.
Német két tanítási nyelvű képzést első osztálytól felmenő rendszerben.
Emelt szintű oktatást: matematika, angol és német nyelvből, számítástechnikából, testnevelésből.
2005 szeptemberétől 8 osztályos gimnáziumi képzést.
Iskolaotthont, ahol egész napos tevékenység mellet arányosabb a kisiskolások terhelése. A tanítási-tanulási folyamat irányítása mellett a szabadidő hasznos eltöltéséről is gondoskodunk. Két tanító néni foglalkozik a gyermekekkel, csortonként.
Napközis és tanulószobai ellátást biztosítunk a szülők igénye alapján.
Étkezést minden tanulónk számara tudunk nyújtani, térítés ellenében.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében lehetőséget teremtünk a képességkibontakoztatásra és a tehetséggondozásra.
Sportolási lehetőségek: emelt szintű testnevelés oktatás, tömegsport, kézi- és kosárlabda, labdarúgás, torna, atlétika, gyógytestnevelés. 2006-tól minden tanulónk számára úszásoktatást biztosítunk.
Szakkörök: énekkar, matematika, magyar, angol, német és horvát nyelvi, biológia, számítástechnika, újságíró, „varázskezek”-agyagozás, környezetvédő, csecsemőápolási, mazsorett, horgász.
• Iskolánkban , katolikus és református hitoktatás folyik önkéntes alapon az egyházak szervezésében.
Oktató-nevelő munkánk eredményességét, tanulóink tehetségét bizonyítják a helyi, területi, megyei és országos versenyeredményeink. Több tanulónk 8. osztály év végén eredményes nyelvvizsgát tesz. Tornászaink a Diákolimpián éve óta eredményesen szerepelnek.

Alapítványunk a tehetséges, rászoruló tanulók versenyeztetését, jutalmazását segíti.

Könyvtár segíti a tanulók tudásának gyarapítását, felkészülését és kikapcsolódását. A könyvek mellett video és hanganyaggal is rendelkezünk.

Egészséges életmódra nevelés:
- Mindennapos testnevelés
- Úszásoktatás
- DADA program – a káros szenvedélyek megelőzése céljából indított felvilágosítás.
- Sportolási lehetőségek kínálata.

Hagyományaink:
- Nyílt nap, minden tanév novemberében a szülőknek és az iskola iránt érdeklődő óvodások szüleinek.
- Műsorral emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről.
- Deák- nap iskolánk névadója tiszteletére.
- Mikulás napon ajándékkal és műsorra köszöntik tanulóink egymást és az óvodásokat.
- Karácsonyi és Új Évi köszöntő műsor.
- Farsangi teadélutánok.
- A Föld és a Víz napja.
- „Megmutatjuk, mit tudunk” kulturális műsor a művészetekben tehetséges tanulóknak.
- Nyári táborok, osztálykirándulások, kerékpártúrák, erdei iskola szervezése
- Ballagás
- Évek óta testvérkapcsolatot ápolunk egy németországi és egy horvátországi (viroviticai) általános iskolával.

Munkánk hatékonyságának érdekében évek óta sikeres pályázatokat készítenek kollégáink.
Jelenleg futó pályázataink:
Világ-Nyelv Program

- Előre fuss!
- Mesterfokon
HEFOP 3.1.3: A kompetencia alapú oktatás