Ma 2024. június 14., péntek, Vazul napja van. Holnap Jolán és Vid napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata 2009. októberében nyújtott be pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Terv a 2007-2013 közötti fejlesztéspolitikai időszakban meghirdetett DDOP-2009-5.1.5./B „Települési bel- és külterületi vízrendezés” című pályázati konstrukcióra. A Közreműködő Szervezet (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) 2010. júliusában értesítette az Önkormányzatot támogatói döntéséről, a Támogatási Szerződés 2010. szeptember 10-én írták alá (DDOP-5.1.5/B-09-2009-0018).

 

A fejlesztés tervezett összköltsége 87.726.250,- Ft, melynek 90,00 %-a (78.953.625,- Ft) az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás, a projekt megvalósításához a Projektgazda által biztosítandó önerő összege 8.772.625,- Ft. Az építési beruházás kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőkkel, a Bau-Lizéna Kft. (Bem és Martinovics utcák) és a SWIETELSKY Magyarország Kft.-vel (Piramis Házak mögötti terület) 2011. június 14-én kötötte meg a vállalkozási szerződést. Az építés befejezésének határideje 2011. november 30.; a munkálatokat a 2011. június 29-i munkaterület átadást követően kezdhették meg.

 

A beruházás során Barcs pálfalusi városrészének vízrendezése valósul meg a Martinovics és a Bem utcákban, továbbá az ún. Piramis Házak mögötti területen. Az említett utcákban a csapadékvíz elvezetése jelenleg megoldatlan és hosszú évek óta problémát jelent az Önkormányzat számára. A projekt célja az érintett területeken a környezetbiztonság növelése és a belvíz-veszélyeztetettség csökkentése. A vízelvezetés végleges megoldására a terepadottságoknak megfelelő, burkolt árokrendszer épül ki a Bem és a Martinovics utcában. A Piramis Házak mögötti területen teljes mederburkolásra és a barcsi csapadékvíz-főgyűjtő ág rekonstrukciójára kerül sor. A projektben összesen 1442 fm csapadékvíz-elvezető árok épül.