Ma 2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.

DDOP-3.1.2/2F Integrál kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjainak fejlesztése című konstrukcióban elnyert pályázat.

 

A projekt alapja a BNI intézményegységeinek infrastrukturális fejlesztése, valamint erre építve az oktatás szakmai színvonalának növelése a térség más intézményeivel történő együttműködés útján.

 

2007. év júliusában megalakult a "Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények" többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (BNI) közoktatási feladatok intézményfenntartói társulásban történő ellátására az alábbi intézményegységekkel: Bölcsőde, Városi Óvodák-Barcsi, Vízvári, Rinyaújlaki tagóvodákkal, Arany J. Ált. Iskola Barcsi, Szuloki tagiskolával, Deák Ferenc Ált. Iskola Barcsi, Vízvári tagiskolával, Széchenyi Ferenc Közép-, Szakképző Iskola és Kollégium, Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.

 

A 11 szervezeti egységgel rendelkező intézmény által ellátott integrált feladatok: bölcsődei gondozás, óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, középiskolai oktatás (gimnázium, szakképzés), kollégiumi ellátás, alapfokú művészetoktatás, egységes pedagógiai szakszolgálati ellátás, nemzetiségi etnikai nevelés, oktatás, kéttannyelvű oktatás, nyelvi előkészítő.

 

Az intézmény működtetésének biztosítékai a működő döntéshozó testület, valamint a fenntartó önkormányzatok és az együttműködő partnerek elkötelezettsége a projekt iránt. A projekt keretében a Deák Ferenc Általános Iskolában sor kerül a régi és új épület felújítására, 29 tanterem, aula, étterem, melegítőkonyha, közös tanári blokk kerül kialakításra. Megvalósul az épület hőszigetelt vakolása, nyílászárók cseréje.

 

Az Arany János Általános Iskola két épületét új építmény köti össze, amely aulaként funkcionál, kontrollzónát biztosít. Szükséges az éttermi blokk átalakítása, az intézmény utcaképhez illő átépítése.

 

A Széchenyi Ferenc Középiskola és Kollégium épületében, aula, közös tanári blokk, 2 tanterem, öltöző-mosdók építésére kerül sor, a sportpályát felújítják, és az épület fűtési rendszerét, szigetelését, nyílászárók cseréjét valósítják meg. A fejlesztésekhez kapcsolódóan szükséges a hiányzó taneszközök és bútorzat, valamint a szakmai együttműködés alapját képező feladatokhoz szükséges eszközök beszerzése.

 

Az Arany János Általános Iskola korszerű nyílászárókat kap, a falak hőszigetelésre kerülnek, amely szintén az energiatakarékosságot szolgálja. A Széchenyi Ferenc Középiskola nyílászáróinak cseréje, a falak szigetelése, a fűtési rendszer felújítása következtében várhatóan csökkennek a közüzemi költségek.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

 

A beruházás összértéke: 1 259 010 722 Ft.