Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

 

Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését, vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az első félévben történő megszűnés esetén a második félévre az adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adókötelezettség keletkezését ( változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tenni. /„Bevallás építményadóról” című nyomtatványon/

 

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

 

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

 

Az adómentességekről, adókedvezményekről valamint az adó mértékéről részletesen tájékozódhat a honlapra feltöltött 29/2011.(XII.30.) számú építmény és telekadóról szóló rendeletből.

 

Az adó megfizetése: az adót évi négy egyenlő részletben tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, december 15-ig. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozatban foglaltak szerint kell megfizetni.

Az építményadót a 11743057-15397191-02440000 számú bankszámlára kell megfizetni.

 

Az építményadóról /az adó alanyáról, adókötelezettségről, az adómentességről, és az adó mértékéről / a helyi rendeletünkből tájékozódhat, melyet megtalál a honlapon a rendeletek menüpontban.

 

Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés

 

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság az előzőekben megfogalmazottakon túl más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból az adóhatóság mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak gazdálkodási tevékenységét pótlék illetve bírság megfizetése ellehetetlenítené.

 

Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

-         kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

-         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

 

Az adott adónemre vonatkozó adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes szabályairól a honlapra feltöltött helyi rendeletből, illetve az adócsoport munkatársaitól érdeklődhet.

 

Jogszabályok:

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

1990. évi C. törvény (Htv.)

29/2011. (XII.30.) Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének építmény és telekadó rendelete