Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van. Holnap Jusztin napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


Az ügyintézéshez szükséges  dokumentumok, okmányok:

Alanyi jog esetén: Kérelem formanyomtatvány, alanyi jogot igazoló határozat, háziorvos által kiállított igazolás.

Normatív és Méltányos közgyógyellátás esetén: Kérelem formanyomtatvány, jövedelemigazolások, háziorvos által kiállított igazolás.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult:

  • az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
  • a  rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy
  • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott
  • a központi szociális segélyben részesülő
  • a rokkantsági járadékos
  • az, aki I.II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
  • az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül

 

A háziorvos igazolását a jegyző öt  napon belül továbbítja az egészségbiztosítási szervnek. Az egészségbiztosítási szerv az általa elismert gyógyító ellátási szükséglet alapján szakhatósági állásfoglalást ad a jegyzőnek a rendszeres gyógyító ellátások havi költségéről. A jegyző nyolc napon belül határozattal dönt a közgyógyellátásra való jogosultságról, a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról, a jogosult gyógyszerkeretéről.

 

Normatív közgyógyellátás: Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.

 

Méltányos közgyógyellátás: Méltányosságból közgyógyellátási jogosultság akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó jövedelem család esetében az öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetében annak 200%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-át eléri, vagy meghaladja, a helyi rendeletünk alapján.

 

A normatív és méltányos közgyógyellátás megállapításánál az ügy menete megegyezik az alanyi jognál leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy jövedelemvizsgálatra kerül sor.

 

Elérhetőség:

Barcs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda 5. szoba

Barcs, Bajcsy-Zs.u.46. 7570.

Békefi Rita vezető-tanácsos

Tel: 82/565-976.

Ügyfélfogadási időben.