Ma 2024. április 20., szombat, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

2012. március 14.

Tételek # 
01. napirend
02. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
03. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
04. Barcs Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013 - 2015. évekre várható összege
05. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása
06. Javaslat a 2012. évi városi nagyrendezvények programjára és költségeire
07. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megállapítása
08. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
09. Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendők
10. A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése
11. Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
12. Barcs 134/28 hrsz-ú területből 2960 m2 bérbeadása
13. Barcs Város Önkormányzata 2/2010.(II.05.) számú, az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Közmeghallgatás
Meghívó