Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf: 62. Tel:  (82) 462-459 

 

 

………….. sz. napirendi pont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Mikrohullámú internetszolgáltatás további üzemeltetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17 -i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata a 2006. március 16 -i ülésén döntött arról, hogy a LEPOTECH Kft. (Komló, Pécsi út 13.) a városi víztorony tetején elhelyezett műszaki berendezésekkel mikrohullámú internetszolgáltatást biztosíthasson a város területén.

A LEPOTEC Kft. az antennarendszer telepítése, a berendezés  üzemben tartása fejében az Önkormányzatnak havi 10.000 Ft+ÁFA bérleti díjat fizet. Fenti bérleti szerződés 2. pontja a következők szerint rendelkezik. Bérleti idő : 2006. április 1. napjától kezdődően 5 (öt) évi időtartam azzal, hogy ha a lejárat előtt 60 nappal egyik fél sem tesz kizáró nyilatkozatot, a bérleti idő további 5 (öt) évvel meghosszabbodik. A Bérleti szerződés az előterjesztés mellékleteként csatolva

A LEPOTEC Kft. nevében Szabadi Gábor ügyvezető 2011. március 1-i levelében arról értesítette Barcs Város Önkormányzatát, illetve a Polgármester urat, hogy a 2011. március 31-én lejáró szerződést felmondja. A LEPOTEC Kft. felmondó levele az előterjesztéshez csatolva.

Ugyanakkor a mikrohullámú rendszert a LEPOTEC Kft. megbízásából üzemeltető GTEC.HU Informatikai és Műszaki Bt. nevében Gurdán Vilmos mint cégvezető a szintén 2011. március 1-i keltezéssel irt levelében arra kéri a tisztelt Képviselő-testületet, illetve Polgármester urat, tegyék lehetővé vállalkozása számára, hogy 2011. március 31-i fordulónappal átvehesse a LEPOTEC Kft. által 2011. március 31 -ig üzemeltetett mikrohullámú internetszolgáltató bázisállomás további működtetését a barcsi városi víztornyon. Levelében rögzíti, hogy ezt a hálózatot 2011. március 31-i határidővel megvásárolja a GTEC.HU Bt., és a szolgáltatás szünetmentes folytatását tervezi.  Ezért kéri, hogy a bérleti jogviszonyt a korábbi feltételekkel, de az új céggel szíveskedjen a tisztelt Képvisel-testület lehetővé tenni. A GTEC.HU Bt. kérelme az előterjesztéshez csatolva.

Az előzőekben ismertetettek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcs Város Önkormányzata és a GTEC.HU Bt. 7570 Barcs Nagyhíd u. 44. között a mikrohullámú internetszolgáltatás továbbüzemeltetésére összeállított, és az előterjesztés mellékleteként csatolt bérleti szerződéstervezetet elfogadni szíveskedjen, valamint hatalmazzon fel a bérleti szerződés aláírására.

 

Barcs, 2011. március 03.

 

 

 

Karvalics Ottó

s.k.

 

Határozati javaslat :

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Barcs Város Önkormányzata 7570 Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.  és a GTEC.HU Bt. 7570 Barcs, Nagyhíd u. 44. között a mikrohullámú internetszolgáltatás további üzemeltetéséről szóló bérleti szerződés tervezetét, amely a határozat mellékletét képezi, és felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Felelős : Karvalics Ottó  polgármester

Határidő : értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. március 03.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

Címzetes Főjegyző

 

 

 

- melléklet