Ma 2024. június 14., péntek, Vazul napja van. Holnap Jolán és Vid napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl. elemi csapás, hosszas kórházi ápolással járóbetegség, baleset), illetve alkalmanként jelentkező többletkiadás esetén (pl. közüzemi végelszámolási számla) családonként évente egy alkalommal - egyedi mérlegelés alapján - egyszeri méltányossági segély állapítható meg, feltéve, hogy

- a család egy főre jutó havi nettó jövedelme  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  250 %-át nem haladja meg, (71. 250.- Ft/fő)

- az egyedül élő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  300 %-át nem haladja meg, (85. 500.- Ft)

A segély mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladhatja meg.

A rendkívüli méltánylást érdemlő eset meglétét a kérelmező hitelt érdemlően igazolni köteles (pl. kezelőorvosi igazolás, zárójelentés, elszámoló számla, készpénzfizetési számla stb.)