Ma 2024. április 17., szerda, Rudolf napja van. Holnap Andrea és Ilma napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


A helyi anyakönyvezést végző anyakönyvvezető a születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat és a haláleset adatait, valamint az ezekben bekövetkezett változásokat előre bekötött, harminc vagy háromszáz számozott lapot - házassági anyakönyv és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve esetén hatvan vagy hatszáz oldalt - tartalmazó hitelesített és egyedi azonosítóval ellátott anyakönyvekben (a továbbiakban: hazai anyakönyv) vezeti.

 

Illeték és eljárási díj megfizetése: Illetékbélyeggel, valamint munkaidőn túli, ill. külső helyszíni házasságkötés esetén házipénztári befizetéssel történik.

 

Ügyintéző: Hamarics Gabriella anyakönyvvezető

                 helyettesítés: Hartman Henrietta anyakönyvvezető

Telefon: 82/565-975

Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal „A” épület fsz.7. iroda

 

Kezelt ügytípusok:

 

Hazai Anyakönyvezés

Házasságkötés bejelentése

Születés bejelentése

Bejegyzett élettársi kapcsolat (azonos neműeknél)

Hagyatéki Ügyek

Hatósági bizonyítvány

Népesség nyilvántartás

Születési név változtatás

 

 

Az anyakönyvi eljárásra vonatkozó jogszabályok:

 

Általános közigazgatási rendtartás 2016. évi CL. törvény

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A magyar állampolgárságról szóló 1993. LV. törvény

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

A házasságról, a családról és gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

A bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló 2009. évi XXIX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet

Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2011.(II.25.) számú rendelete

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (III.26.) számú, az utcanév és településrész név megállapításának, valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének rendjéről szóló rendelete