Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.