Ma 2023. június 05., hétfő, Fatime és Fatima napja van. Holnap Norbert és Cintia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf. sz: 62. Telefon (82) 462-459.

 

……….. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

a barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló

28/1996. (XII.27.) számú rendelet módosításáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésére

 

 

 

 

A Kapos Volán Zrt. kezdeményezte az Önkormányzat felé a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosítását 2011. január 01-i hatállyal.

 

A Kapos Volán Zrt. részletes számításaiban, a Kormány inflációs politikájának figyelembevételével, átlagosan 3,5 %-os tarifaemelést javasolt megvalósítani.

 

A Zrt. részletes számításait „A barcsi helyi autóbuszjárat 2010. évi működési költségeiről, és a szükséges Önkormányzati támogatásról” szóló előző napirendi pont és mellékletei a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosítását és a tarifa emelés megvalósítását bemutatta és tárgyalta.

 

Fentieket figyelembe véve javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 28/1996. (XII.27.) rendeletet módosítani szíveskedjen a KAPOS VOLÁN Zrt. számításait alapul véve.

 

Barcs, 2010. december 01.

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

…………../2010. (………………….)

 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E

 

a barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 28/1996. (XII.27.) számú rendelet módosításáról.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 28/1996. (XII.27.) számú rendelet (a továbbiakban Rendelet)

 

3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítás viteldíja

a.)       vonaljegy                                              160.- Ft

b.)       egyvonalas bérletjegy                      2.100.- Ft

c.)        egyvonalas félhavi bérletjegy       1.100.- Ft

d.)       Arckép nélküli bérlet                        4.200.- Ft

e.)       tanuló-nyugdíjas bérletjegy *             930.- Ft

 

Az eszmei összvonalas bérletjegy díja           2.900.- Ft

 

* Tanuló és nyugdíjas bérletjegy ára az eszmei összvonalas bérletjegy díjának max. 32,5 %-a lehet!

 

2. §

 

A Rendelet 8. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

(1)       A legmagasabb díjak a következők:

 

 

Szóló autóbusz

km díjtétel

420.- Ft/km

Óradíj

6.300.- Ft/óra

Legcsekélyebb díj

31.500.- Ft

 

Az alkalmazott díjtételek az autóbusz típusától és komfortfokozatától függően kerülnek megállapításra

 

 

(2)       Díjszámítás módja:

 

a./        Különjáratok díjának megállapítása alternatív (vagylagos) díjszámítással történik oly módon, hogy az autóbuszok által (garázstól, illetve telephelytől garázsig, illetve telephelyig) megtett km teljesítményt meg kell szorozni a megfelelő csoportba tartozó km díjtétellel. Óradíj esetében az autóbuszok igénybevételi idejét (az autóbusznak a garázstól, illetve telephelyre való érkezésig eltelt idő) meg kell szorozni az óradíjtétellel és az így nyert szorzat közül a magasabbik – mely nem lehet kevesebb, mint a legcsekélyebb díjtétel – lesz a fizetendő díj.

 

A legcsekélyebb díjtételt autóbuszonként kell figyelembe venni.

 

A díj felszámítása szempontjából minden megkezdett km teljes kilométernek számít és minden megkezdett óra teljes órának számít. Ha a megrendelő különjárati igénye olyan, hogy a különjárati autóbuszt – ugyanazon személyekből álló, zártkörű csoport szállítása céljából – a nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejezésével, egyszer kell megfizetni.

 

3. §

 

Záró rendelkezések

 

(1)       Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

 

(2)       Az e rendeletben megállapított díjak és pótdíjak tartalmazzák az általános forgalmi adót is.

 

(3)       E rendelet hatályba lépésével Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 28/1996. (XII.27.) rendelet módosításáról szóló 35/2009.(XII.28.) számú rendelet 1. és 4. §-a hatályát veszti.

 

 

Barcs, 2010. december 15.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

Karvalics Ottó

címzetes főjegyző

polgármester

 

Választás 2022