Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Az ügyintézéshez szükséges  dokumentumok, okmányok:

Alanyi jog esetén: Kérelem formanyomtatvány, alanyi jogot igazoló határozat, háziorvos által kiállított igazolás.

Normatív és Méltányos közgyógyellátás esetén: Kérelem formanyomtatvány, jövedelemigazolások, háziorvos által kiállított igazolás.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult:

  • az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
  • a  rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy
  • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott
  • a központi szociális segélyben részesülő
  • a rokkantsági járadékos
  • az, aki I.II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
  • az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül

 

A háziorvos igazolását a jegyző öt  napon belül továbbítja az egészségbiztosítási szervnek. Az egészségbiztosítási szerv az általa elismert gyógyító ellátási szükséglet alapján szakhatósági állásfoglalást ad a jegyzőnek a rendszeres gyógyító ellátások havi költségéről. A jegyző nyolc napon belül határozattal dönt a közgyógyellátásra való jogosultságról, a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról, a jogosult gyógyszerkeretéről.

 

Normatív közgyógyellátás: Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.

 

Méltányos közgyógyellátás: Méltányosságból közgyógyellátási jogosultság akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó jövedelem család esetében az öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetében annak 200%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-át eléri, vagy meghaladja, a helyi rendeletünk alapján.

 

A normatív és méltányos közgyógyellátás megállapításánál az ügy menete megegyezik az alanyi jognál leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy jövedelemvizsgálatra kerül sor.

 

Elérhetőség:

Barcs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda 5. szoba

Barcs, Bajcsy-Zs.u.46. 7570.

Békefi Rita vezető-tanácsos

Tel: 82/565-976.

Ügyfélfogadási időben.